Kultūra yra viena, tinkanti visoms šalims – tai žmogaus kultūra…
Lingvistas, eseistas A.J. Greimas

LiT.art Lietuvių- vokiečių kultūros draugija – ne pelno siekianti organizacija – įsikūrė 2009 m., susitelkusi Hamburgo, Bremeno ir Celės lietuvių menininkų bei lietuvių bendruomenių atskirų narių iniciatyva, esant tikriems, kad menas, kaip jungianti grandis tarp Lietuvos ir Vokietijos, prisidės prie Lietuvos populiarinimo bei lietuvybės skleidimo Vokietijoje, žadins susidomėjimą Lietuva ir burs Lietuvos mylėtojus – vokiečius.

Tikslai:

Lietuvos meno propagavimas Šiaurės Vokietijoje, nuosekliai telkiant Vokietijoje gyvenančių menininkų ir lietuvių, aktyvių kultūros gyvenime, pastangas bei idejas kultūrinei sklaidai.

Kūrybinės erdvės tarp Lietuvos ir Vokietijos išplėtimas, skleidžiant lietuvišką kultūrą, plečiant Lietuvos įvaizdžio ribas.

Informacijos apie kultūrinius renginius Vokietijoje ir
Informacijos apie naujienas Lietuvos kultūriniame gyvenime skleidimas.

Uždaviniai

Sukurti realiai veikiančią kultūros platformą, skatinančią tampresnį bendradarbiavimą su Vokietijos menininkais bei dalyvavimą bendruose projektuose

Kurti stiprius regioninius tinklus tarp miestų ir jų kultūros institucijų, plečiant erdves lietuvių menininkų, gyvenančių Vokietijoje ir menininkų iš Lietuvos kūrybos prezentacijai

LiT.art – Lietuvių – vokiečių kultūros draugijos

Pirmininkė, rašytoja Jutta Noak-Vaitkienė
Pirminikės pavaduotoja Akvilė Kalinaitė
Sekretorius Audrius Vaitiekūnas